Kiropraktor Sala, Heby

Kiropraktor i Heby

Välkommen till en kiropraktorklinik i Heby kommun. Vi erbjuder undersökning och behandling av legitimerad kiropraktor med 18 års erfarenhet av behandling vid ryggont, nackvärk, ischias och huvudvärk.

Verksamheten drivs på uppdrag av Landstinget i Uppsala län från 1 januari 2014. Personer folkbokförda i Uppsala län kan få ett visst antal subventionerade behandlingar beroende på sökorsak och besvärets svårighetsgrad. För dessa besök gäller högkostnadsskydd och frikort. Första besöket bekostas alltid enligt ordinarie taxa.

Kiropraktor i Heby

Legitimerad Kiropraktor Anders Lindeberg har 18 års erfarenhet av kiropraktik. Anders har tidigare arbetat på Solna Kiropaktorklinik, på primärvårdsrehab i Stockholms läns landsting i samarbete med läkare, sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut och på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan med utbildning och forskning om kiropraktik. År 2009 startade Anders en klinik i Heby och arbetar här på heltid från och med 1 januari 2014. 

Vid varje besök görs en genomgång av kroppens samtliga leder för att finna orsaken till symtomen som inte alltid finns där smärtan känns. Behandlingen syftar sedan till att återställa funktionen så mycket som möjligt med hjälp av olika kiropraktiska justeringstekniker i kombination med specifika rehabiliteringsprogram.

Legitimerad kiropraktor

Det finns idag ca 600 legitimerade kiropraktorer i Sverige. Kiropraktor är en skyddad titel. Bara den som erhållit legitimation av Socialstyrelsen får kalla sig för kiropraktor. Utbildningen till kiropraktor är en 5-årig högskoleutbildning på heltid.

Kiropraktik

Ordet kiropraktik betyder att "praktisera för hand". Behandlingsmetoder är en av de äldsta behandlingarna som fortfarande används idag. Den kiropraktiska behandlingen utförs med händerna och syftar till att återställa felaktig funktion i kroppens leder. Kiropraktik är en effektiv och säker behandlingsmetod vid ryggont, nackvärk, whiplash, huvudvärk, ischias, smärta och domningar i armar och ben.

Här finns kliniken

Besöksadressen är Norra Järnvägsgatan 2C i Heby (vid Heby textil och Heby kommunhus). Boka tid före besök på telefon 0224-311 13.

Hitta hit från Uppsala, kör väg 72 mot Sala till Heby, sväng höger in på Brogatan, vänster in till Kyrkogatan, kör genom samhället och ta höger på Storgatan sedan direkt vänster till Norra Jränvägsgatan.

Från Sala kör Uppsalavägen till Heby, sväng vänster vid väg 56 mot Gävle och efter 500 meter höger in till Stationsvägen, kör förbi järnvägsstationen, sväng sedan vänster och direkt vänster igen in på Storgatan sedan direkt vänster till Norra Järnvägsgatan.

Från Enköping kör väg 70 mot Sala och sväng av till väg 254 till Heby. Vid Hebykorsningen kör rakt fram till Brogatan, vänster in till Kyrkogatan, kör genom samhället och ta höger på Storgatan sedan direkt vänster till Norra Jränvägsgatan.

Från Västerås kör väg 67 genom Sala mot Gävle. Vid Heby, sväng vänster vid väg 56 mot Gävle och efter 500 meter höger in till Stationsvägen, kör förbi järnvägsstationen, sväng sedan vänster och direkt vänster igen in på Storgatan sedan direkt vänster till Norra Jränvägsgatan.